Matematyczne rozgrywki z kodowaniem i programowaniem – prezentacja projektów

 

Pędzi Ozobot po zaśnieżonych polach, łąkach i drogach. Pokonuje trasę, którą przygotowali dla niego uczniowie z klas VI e oraz VIc w ramach realizacji projektu grupowego „Matematyczne rozgrywki z kodowaniem i programowaniem„. Projekt jest zwieńczeniem trzymiesięcznego cyklu zajęć z zastosowaniem Ozobotów na matematyce. Zajęcia były realizowane w związku z przyznanym przez mFundację grantem w IV edycji Programu mPotęga. Dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł zostało przeznaczone na zakup 12 Ozobotów, tabletu oraz innych niezbędnych do zajęć materiałów.

Uczestnicy projektu publikowali na założonym dla celów projektu padlecie ułożone przez siebie zadania nawiązujace do omawianego na matematyce i przyrodzie działu „Droga, prędkość, czas”.

Padlet klasy VIc

Padlet klasy VIe

Każda grupa ułożyła i opublikowała od 10 do 15 zadań. Rozwiązania swoich zadań publikowano zakodowane w formie QR kodów. Uczestnicy pozostałych grup mogli zapoznać się z zadaniami konkurencji. W skład każdej grupy wchodziło 5 uczniów. Uczniowie mieli wyznaczone role:

– obserwator (1 osoba)

– rozwiązujący zadania (2 osoby)

– ekspert (2 osoby)

Rola obserwatora polegała na dopilnowaniu prawidłowego przebiegu całej konkurencji rozgrywającej się przy danej makiecie, czyli mierzenie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań, pilnowanie, aby Ozobot pokonał trasę wg wcześniejszych ustaleń, kontrolowanie, czy grający z innej grupy otrzymali właściwe zadania itp.

Rozwiązujący zadania przechodzili do wylosowanej makiety wykonanej przez konkurencyjną grupę i rozwiązywali po 3 zadania wskazane przez Ozobota.

Eksperci ocenili poprawność rozwiązania przydzielonych zadań.

Za każdy element przygotowania projektu przyznane zostały punkty. Oceniono więc: zaangażowanie grupy w przygotowanie zadań na padlecie, estetyke i prawidłowość wykonania makiety zimowej trasy Ozobota, sprawność działania grupy oraz poprawność rozwiązania wylosowanych zadań. Były też punkty karne – gdyby zadania okazały się nie na temat lub nie można byłoby ich rozwiązać – ewentualnie, gdyby Ozobot odmówił przejazdu po przygotowanej trasie.

Jak każda praca grupowa, projekt wzbudzał wiele emocji.

 

 

 

Projekt dofinansowała mFundacja

Please follow and like us:
Pin Share