O projekcie A.M.E. – Art & Math Exhibition

Opis projektu:

W trakcie trwania projektu będziemy prezentować związek między sztuką i matematyką. Ekspozycje będą prezentowane we wszystkich partnerskich szkołach oraz na ich stronach internetowych.
W projekcie uczestniczą uczniowie w wieku 10 – 14 lat.
Na początku zaprezentujemy dzieła słynnych malarzy i wraz z uczniami odkrywać będziemy związek ich dzieł z prawami matematyki. Następnie nasi uczniowie podejmą się roli twórcy działa sztuki, kierując się w swej pracy zasadami matematycznymi, szczególnie tymi rządzącymi w świecie geometrii. W swych pracach uczniowie będą wykorzystywać karton, kolorowy papier, ołówek, cyrkiel, ale również programy komputerowe (GeoGebra, PowerPoint, edytory grafiki) oraz platformy internetowe – Padlet, Prezi i inne. Młodsi uczniowie będą częściej pracować z papierem, natomiast starsi uczniowie wykonają wiele prac za pomocą narzędzi elektronicznych.

Nauczyciele zapewnią uczniom wiele różnych możliwości wzajemnej współpracy.

Cele, kompetencje:

 • Uczniowie doskonalą umiejętności matematyczne,
 • Uczniowie poszerzają swe horyzonty myślowe,
 • Uczniowie rozwijają swą kreatywność i przedsiębiorczość,
 • Uczniowie rozwijają umiejętności językowe,
 • Uczniowie rozwijają umiejętności informatyczne,
 • Uczniowie doskonalą kompetencje społeczne, pracy zespołowej,
 • Nauczyciele poszerzają wiedzę dotyczącą związków matematyki ze sztuką,
 • Nauczyciele wzbogacają swe bazy materiałów metodologicznych,
 • Nauczyciel doskonali umiejętności językowe, informatyczne, a zwłaszcza kompetencje Web 2.0

Plan działań:

Stworzenie planu pracy i harmonogramu działań. Szkoła partnerska z Niemiec wykona strukturę TwinSpace, pozostali nauczyciele włączą się do pracy w charakterze administratorów.

Wstępnie zaplanowane tematy:

1) Sztuka, a okręgi i wielokąty

2) Ornamenty w sztuce i codziennym świecie

3) Linie i krzywe

4) Grafika 3d i wydruki 3d

Więcej tematów zostanie omówionych i wdrożonych w trakcie pracy. Poświęcimy wiele uwagi zaprezentowaniu różnych projektów, które będą dla uczniów wyzwaniem i zmotywują ich do pracy oraz nawiązania współpracy

Spodziewane efekty:

Publiczny portal TS dotyczący projektu na platfomie eTwinning, zawierający:

 • prezentację wszystkich zespołów uczestniczących w projekcie, prezentacje szkół, miast, regionów z których pochodzą.
 • wiele działów z zadaniami dotyczącymi poszukiwania związków między sztuką, a matematyką
 • liczne prace uczniów, dokumentujące realizację projektu
 • część prac wykonanych przy użyciu oprogramowania GeoGebra i edytorów grafiki
 • pracę wykonaną przez zespoły międzynarodowe
 • karty pracy w języku angielskim i / lub w języku ojczystym
 • komentarze dydaktyczne / metodologiczne
 • zebrane i uporządkowane zasoby z Internetu dotyczące związków sztuki z matematyką.
 


Please follow and like us:
Pin Share