Drzewo Pitagorejskie

Uczniowie z klasy VIb, na zakończenie realizacji działu o wielokątach, dowiedzieli się na czym polega Twierdzenie Pitagorasa. Szukając związków matematyki ze sztuką /i odwrotnie/ zmierzyli się z zagadnieniem drzewa pitagorejskiego, czyli sprawdzili jak powstaje fraktal.

Rysowano drzewa na kartonie, na monitorze interaktywnym, wykorzystując narzędzia aplikacji Mozabook, by na koniec przejść do aplikacji komputerowej GeoGebra. Zainteresowani uczniowie utworzyli galerię pięknych prac.

rys. wykonany przez Marcela
Kuba pracuje przy monitorze interaktywnym za pomocą narzędzi aplikacji Mozabook
Praca wykonana na kartonie przez Dominika
Inne spojrzenie na Drzewo Pitagorasa – trójkąty nie są równoramienne. Pracę wykonał Dominik
Jakub tworzył Drzewo Pitagorasa za pomocą programu komputerowego.
Please follow and like us:
Pin Share