Szczegółowy przebieg prac projektowych

 

Szczegółowy przebieg prac projektowych

„Alfabet binarny bez tajemnic” – uczniowie poznają alfabet binarny, a następnie zakodowują w nim swoje imiona. Karta z alfabetem binarnym oraz karty pracy, służące do zakodowania własnej wizytówki zamieszczone zostają na padlecie . Na padlecie publikowane są również efekty prac uczniów z poszczególnych szkół. Uczniowie sprawdzają, czy koledzy dobrze rozkodowali ich wizytówki. Wymiana uwag, spostrzeżeń.
„Poznajmy się – znamy imiona kolegów ze szkół partnerskich – czas się pokazać na filmie”. Grupy nagrywają film, na którym uczestnicy projektu występują w takiej samej kolejności, w jakiej zamieszczono ich wizytówki z zakodowanymi imionami. Film zostaje opublikowany na padlecie.
„Matematyka z Ozobotem”. Uczniowie z poszczególnych szkół, w grupach lub indywidualnie, opracowują karty pracy, łączące treści matematyczne z kodowaniem ruchu robota.
Debugowanie kodu – uczniowie w danej szkole wymieniają się opracowanymi przez siebie kartami z zadaniami i rozwiązują je, sprawdzając jednocześnie, czy koledzy właściwie przygotowali swoją kartę dla uczniów ze szkoły partnerskiej. Zgłaszanie uwag, omawianie ewentualnych błędów, pomyłek, poprawa zadań lub kodu trasy dla Ozobota.
Skanowanie przygotowanych kart pracy i przesyłanie ich na padlet projektowy oraz TwinSpace.
Praca z kartami pracy przygotowanymi przez uczniów ze szkół partnerskich.
Publikacja efektów pracy w Dzienniku Projektu, na stronach internetowych szkół, blogach szkolnych.
Ewaluacja

Please follow and like us:
Pin Share