O projekcie Matematyka z Ozobotem

 

Opis projektu

W projekcie łączymy utrwalanie umiejętności matematycznych z nauką kodowania i programowania. Uczniowie będą kodować swoje imiona w binarnym systemie zapisu informacji, czyli w takim, w jakim pracują komputery. Będzie również odkodowywanie obrazów i nauka programowania mini robota edukacyjnego Ozobot. Uczniowie opracują dla niego trasę, na której pojawią się zadania matematyczne. Zadania rozwiążą koledzy ze szkoły partnerskiej, a odpowiedzi przekażą ukryte w graficznych kodach QR.

Cele

Poznanie się uczniów ze szkół partnerskich; utrwalanie umiejętności matematycznych; kodowanie obrazów – wprowadzenie do współrzędnych; poznanie binarnego systemu zapisu informacji; nauka programowania robota Ozobot; obsługa aplikacji „Skaner kodów” oraz aplikacji do tworzenia kodów QR; doskonalenie umiejętności informatycznych – zapisywanie, obróbka, przesyłanie plików graficznych i tekstowych, publikacja na tablicy Padlet; wzmacanianie poczucia jedności z grupą – klasą; wzmacnianie kreatywności i samodzielności.

Postępy działań

1. Krok pierwszy
a) Rejestracja projektu.
b) Zaproszenie partnerów do współpracy.
c) Zakładanie kont email uczniów do kontaktów w projekcie
2. Krok drugi
a) Kodowanie imion przy pomocy binarnego sposobu zapisu informacji
b) przygotowanie dla kolegów ze szkoły partnerskiej kilku zakodowanych obrazów
c) przygotowanie karty pracy zawierającej trasę Ozobota z 4 zadaniami matematycznymi.
d) wykorzystanie kodów QR do podania rozwiązań i odpowiedzi do zadań z karty pracy z Ozobotem
3. Krok trzeci
a) założenie tablic Padlet do publicznego publikowania efektów przebiegu prac przy projekcie. Linki do padletów każdej szkoły partnerskiej można umieścić na szkolnych stronach internetowych.
b) wykonanie zdjęć dokumentujących prace uczniów
c) publikowanie efektów pracy uczniów na Twinspace
4. Krok czwarty:
a) Prezentowanie wyników projektu
b) Ewaluacja.

Spodziewane rezultaty

Relacje z postępów współpracy zamieszczane będą na TwinSpace oraz tablicy Padlet. Uczniowie opracują karty pracy z Ozbotem, które będzie można wykorzystać w nauczaniu.

Please follow and like us:
Pin Share