Pracujemy z otrzymanymi kartami pracy

Uczniowie ze Szkoły w Lubinie przygotowali nam powtórzenie z matematyki w formie obrazkowych kart pracy z Ozobotem.
Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne, wykonywali obliczenia pamięciowe, kodowali ruch Ozobota oraz kolorowali fragmenty tras wg własnych pomysłow. Zadanie bardzo się podobało. Wykorzystano je również w na lekcji matematki w klasie IVa.

 

Please follow and like us:
Pin Share