Galeria Art&Math Exhibition

Prace naszych uczniów powstałe w czasie realizacji międzynarodowego projektu eTwinning „Art & Math Exhibition”

Dział: Koła i okręgi. Projekt „Koła i okręgi o promieniach z ciągu Fibonacciego w barwach P. Mondriana”

Dział: Wielokąty. Projekt „śladami Eschera, czyli parkietaże i mozaiki”

Dział: Krzywe i spirale. Projekty „Drzewo Pitagorasa”, „Spirale w Scratch”

Dział: Algebra i sztuka. Projekt „Pejzaż miasta Pi”

Please follow and like us:
Pin Share