Projekt – Śladami Eschera czyli parkietaże, teselacje, mozaiki

 

uczestnicy: uczniowie z klasy VIIc oraz uczniowie z klasy VIIe

czas pracy: 3 tygodnie (23.11 – oddanie częsci I, 27.11 – część II, 3.12 – część III)

materiały:

kartony A3,

kolorowe kartki, kartony,

klej,

przybory geometryczne,

komputer z dostępem do internetu w celu wykonania części III

Przebieg pracy:

Część I

Karta pracy

Część II

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) – holenderski grafik o wyjątkowej wyobraźni geometrycznej, przedstawiciel op-artu, najbardziej znany artysta w świecie nauki.

Szczególnym obszarem zainteresowań Eschera stały się tesselacje (od ang. tessellation), czyli parkietaże płaszczyzny lub posadzki.  Artysta tak pisał w liście do bratanka w 1944 roku: „Na pierwszym miejscu w pracy stawiam dopełniający się bez reszty regularny podział płaszczyzny. We wszystkich rysunkach z ostatnich kilku lat pokrywam ją całkowicie przystającymi figurami, nie pozostawiając ani kawałka wolnej przestrzeni; moje rysunki nie maja końca i powtarzają się na nich bez przerwy te same elementy”

Przyjrzyj się jak powstaje obraz Eschera

Teselacja u Eschera

Wykonaj własny projekt zawierający teselację.

film instruktażowy

http://www.mathwire.com/geometry/tessdir.pdf

Część III

Opisz cały projekt w Power Poincie, Prezi lub w innym programie do prezentacji.

Zwróć w prezentacji uwagę na:

  • pojęcie „parkietaż”
  • rodzaje parkietaży
  • zamieść zdjęcia swoich prac
  • opisz jak powstały (z jakich wielokątów)
  • zamieść krótką informację kim był M.C. Escher
  • zamieść kilka zdjęć jego tesselacji
  • opisz jak powstał Twój szablon – wstaw zdjęcia z jego powstawania
  • zamieść zdjęcia Twoich teselacji
  • nie zapomnij o podaniu kto wykonał prezentację, kto uczestniczył w projekcie (jeśli to była grupa),
  • pamiętaj o podaniu linków do źródeł z których korzystałeś.

 

Dodatkowe materiały pomocnicze

parkietaż –

tesselacja – szablon

 

Inspiracje

https://www.pinterest.de/pin/38491771787109242/

Please follow and like us:
Pin Share